Landschapsadvies en inrichting

Een landschap heeft een eigen geschiedenis en in de ruimtelijke opbouw is dat verleden vaak nog zichtbaar. Het wordt door huidige gebruikers bewust of onbewust veranderd. Elke bewuste aanpassing van het landschap vraagt om een landschapsontwerp. Door rekening te houden met het waardevolle en het unieke in dat landschap worden deze, waar nodig, versterkt. Tegelijk geeft een ontwerp nieuwe elementen een logische plaats in het geheel. Een goed ontwerp is helder, logisch en verrassend tegelijk. Het spreekt voor zich en heeft nauwelijks een woordelijke toelichting nodig.


Landschappelijk inrichtingsplan

Een landschappelijke inpassing is een vereiste van zowel provincies als gemeenten. Wanneer sprake is van een ruimtelijke en/of functionele ontwikkeling heeft dit effect op de uitstraling. Dit effect moet zoveel mogelijk worden opgeheven en de ontwikkeling moet bijdragen aan de uitgangspunten van de overheid ten aanzien van het landelijk gebied.

Per gemeente is de gedetailleerdheid van een landschappelijke inpassing anders. De ene gemeente verwacht een erfbeplantingsplan waarin specifiek wordt aangegeven welke planten waar worden geplant. Bij een andere gemeente is het wat minder gedetailleerd en gaat het bijvoorbeeld met name om zichtlijnen. Samen met de initiatiefnemer maken wij landschappelijke inpassingen. Met de voorwaarden van de gemeente in ons achterhoofd bekijken we of de wensen van initiatiefnemer kunnen worden verwezenlijkt. Door deze werkwijze komen we tot een gedragen en zorgvuldig opgesteld plan en worden risico's in het planproces verkleind.


Energietransitie


De energietransitie zal ons landschap veranderen, zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied. De vraag die ons bezig houdt is hoe je dit op een zorgvuldige manier, met ruimtelijke kwaliteit, kan doen.

Of het nu gaat om duurzaamheidsmaatregelen aan of op de woningen of herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte die nodig zijn om de stad klimaatbestendig te maken: het maakt voor het stadsbeeld veel uit hoe je dit vormgeeft. Elke gemeente krijgt ermee te maken. In het landelijke gebied zal door de energietransitie het landschap nog ingrijpender veranderen. Immers, het accommoderen van hernieuwbare energiebronnen zoals windturbines en zonneparken vraagt veel ruimte en de ruimtelijke impact op het landschap is groot.


Initiatieven voor zonneparken in het landelijk gebied beschouwen wij als een mogelijkheid om duurzaam te investeren in het aanwezige landschap. Met krachtige ontwerprichtlijnen en oog voor natuurkansen kan er namelijk gebouwd worden aan het DNA van het landschap.