Landschapsadvies en inrichting

Een landschap heeft een eigen geschiedenis en in de ruimtelijke opbouw is dat verleden vaak nog zichtbaar. Het wordt door huidige gebruikers bewust of onbewust veranderd. Elke bewuste aanpassing van het landschap vraagt om een landschapsontwerp. Door rekening te houden met het waardevolle en het unieke in dat landschap worden deze, waar nodig, versterkt. Tegelijk geeft een ontwerp nieuwe elementen een logische plaats in het geheel. Een goed ontwerp is helder, logisch en verrassend tegelijk. Het spreekt voor zich en heeft nauwelijks een woordelijke toelichting nodig.

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Uw 'rood' landschappelijk inpassen: 

Als aanvulling bij een bouwaanvraag, uitbreiding van uw woning/bedrijfspand of bij wijziging van het bestemmingsplan, kan het zijn dat de gemeente om een landschapsontwerp of erfinrichtingsplan vraagt. Wij kunnen u hierbij helpen zodat uw woning/bedrijfspand landschappelijk wordt ingepast. 

Het plan bestaat uit een tekening van uw nieuwbouw met een passend landschappelijk inrichtingsvoorstel. Het gebouw zal met gebiedseigen beplanting worden ingepast naar uw wensen. Het plan wordt aangevuld met een beplantingslijst inclusief de naamgeving en hoeveelheden van de nieuw aan te planten inheemse beplantingen. 

Quickscan flora en fauna

Een quickscan flora en fauna is vaak de eerste stap bij het bepalen van de effecten van een ingreep op beschermde flora en fauna. Een dergelijk onderzoek stelt op basis van een locatiebezoek en een bureaustudie vast of er sprake is van (de kans op) overtreding van de flora- en faunawet. Vaak biedt deze beknopte toetsing al voldoende zekerheid over de aan- of afwezigheid van beschermde soorten. Een nader onderzoek is dan niet meer nodig. Soms kan met een quick scan flora en fauna de aanwezigheid van beschermde soorten niet worden uitgesloten. Bij soorten die moeilijk met een eenmalig veldbezoek zijn waar te nemen, is dan nader onderzoek nodig om vast te stellen of deze soorten er daadwerkelijk zitten. 

Om er zeker van te zijn dat een nader onderzoek nog past binnen de planning van uw project, is het verstandig op vroeg te beginnen met een quick scan flora en fauna. We zijn u graag van dienst om een plan op te stellen dat aansluit op de planning en procedures voor uw project.

Ecologisch werkprotocol

Een ecologisch werkprotocol is een praktische vertaalslag van de voorwaarden die aan een ontheffing of vergunning zijn verbonden naar een document dat door mensen in de uitvoering gebruikt kan worden. In een ecologisch werkprotocol staat welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om negatieve effecten te voorkomen, welke werkwijze gehanteerd moet worden bij bijvoorbeeld slopen, dempen of kappen en wat te doen als er onverhoopt toch beschermde soorten op de werkplek worden aangetroffen. Met de aanwezigheid van een ecologisch werkprotocol in de bouwkeet of de cabine van de trekker of graafmachine is aantoonbaar dat er verantwoord en binnen de voorwaarden van ontheffing of vergunning wordt gewerkt.