Nader onderzoek

Afhankelijk van de conclusies vanuit de quickscan flora en fauna kan een vervolgonderzoek naar beschermde soorten noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld om een verblijfplaats van vogels en vleermuizen in de ta amoveren gebouwen of bomen te lokaliseren. 


Of en hoe snel een nader onderzoek uitgevoerd kan worden, hangt af van de periode waarin de onderzoeksvraag speelt. Zo is er bij iedere soort sprake van een optimale onderzoeksperiode, broedseizoen en de kraamperiode. Al deze onderzoeksrichtlijnen zijn beschreven en vastgelegd in kennisdocumenten en protocollen. 


Tot de diersoorten waar regelmatig nader onderzoek op wordt uitgevoerd, behoren onder andere de vleermuis, huismus, gierzwaluw, uilen en marterachtigen. 


In samenwerking met collega-ecologen kunnen wij naderonderzoeken en inventarisaties uitvoeren op een breed scala van beschermde zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en ongewervelden.Overige diensten

Quickscan flora en fauna

Nader onderzoek